Regulamin odbioru nagród

Nagrody odbieramy po zaliczeniu questu w siedzibie PTTK – piękna 7 w Siedlcach na ul. Pułaskiego w godzinach pracy centrum.

Centrum Informacji Turystycznej w Siedlcach
czynne jest od pon. do pt. w godzinach 09.00- 17.00
oraz w sobotę w godzinach 10.00- 14.00
Telefon –  (25) 794-31-10, lub 535 068 593

Nagrodę odbiera się na podstawie dyplomu potwierdzającego pokonanie Questu, dyplom zawiera czas pokonania Questu, imię uczestnika oraz ilość poprawnie wykonanych zadań. Obsługa wydawania nagród spisuje (Imię i Nazwisko nagradzanego, czas pokonania i ilość prawidłowo wykonanych zadań i wydaję jedną nagrodę na 1 uczestnika, jeśli w grze bierze udział rodzeństwo mogą legitymować się jednym dyplomem)

Jeśli wszystkie nagrody zostaną wydane nagrodę można odebrać po uzupełnieniu skrzyni przez organizatora.

dyplom

W czasie trwania akcji tj. od czerwca do końca wakacji można odbierać nagrody za pokonanie w sumie 3 questów.

Nagrody odbierają dzieci do lat 15, starsi i rodzice niestety nie otrzymują nagród.

Nagrody losowane są z komory losującej, po wylosowaniu można jeden raz zmienić wylosowaną nagrodę na inną (jeśli wylosowaliśmy już taką np. z poprzedniego questu)